MFK Snobbens Fältregler

1. Undvik att flyga österut mot samhället, och flyg ej över depå, parkering och stuga.

2. Ha observation mot vägen som går vid fältkanten, den trafikeras ibland.

3. Bilar ställs på parkeringen under träden.

4. Respektera flygtiderna, som är mellan 9,00 – 22,00, och ljudnivån, som ej får överstiga
    84 dBA på 7 meters avstånd. Använd därför så effektiv ljuddämpare som möjligt.

5. Radioanläggningarna måste vara godkända – för allas säkerhet.

6. Frekvensklämma skall alltid hämtas ut innan man slår på sändaren, och man är
    ansvarig för att den egna sändaren är avstängd, när klämman lämnas tillbaka.

7. Motorerna får ej köras på högvarv i depån och man skall helst ha alla kamrater bakom

    propellern.
8. Under flygning samlas alla piloter på ett ställe. Triageln mellan landningsbanorna är
    fastställd som pilotruta om man unte är ensam på fältet, och man måste högt meddela
    start och landning.

9. Vid helekopterflygning skall man komma överens med övriga piloter om var man skall
    stå.

10. Vid linflygning måste övriga observera detta, och det är absolut förbjudet att springa in
     och ut ur cirkeln utan linflygarpilotens medgivande.

11. Åskådare och flygkamrater skall vistas bakom avspärrningen.

12. Skulle man krascha någonstans, måste största försiktighet iakttagas, för att inte förstöra
     någonting, och skulle så vara fallet måste styrelsen kontaktas.

13. Gästflygare skall informeras om fältreglerna av närmast ansvarig från klubben eller läsas
     igenom på av klubben uppsatta plakat.

14. Det är viktigt att man städar och håller rent efter sig.