Det här är våra tider :
Vi har normalt skolflyg under den varma ljusa delen av året - alltså när vi har sommartid.

Eleverna meddelar om de inte kan komma och läraren meddelar om det är inställt.

RC-skolan kostar 200:- inklusive uppflygning för DIPLOM

 Det som byggts under höst/vinter ska nu trimmas, flygas och, sedan förhoppningsvis utan haveri, utveckla den nye medlemmens flygskicklighet mot fulländning.

Flygträningen innebär att eleven flyger klubbens radiostyrda nybörjarmodeller med dubbelkommando och
med en erfaren lärare vid spakarna. Denna utbildning leder sedan till att eleven får möjlighet att visa sina flygegenskaper han lärt sig under skolan och flyga upp för instruktör och erhålla ett flygdiplom för godkänd RC-skola.

För information ang. skolflyget kontakta
Mats Ottosson, mail:
ottosson.mats@bredband.net, tel: 044-543 05

2008 köpte klubben in en Multiplex EasyStar som skolmodell. Eldrift gör det enklare speciellt för flygläraren. De batterier vi använder ger en flygtid på upp mot 40 minuter per laddning. Vi har även nya Futaba 2,4 GHz radiostyrningar.


 

Inför 2009 har klubben bytt ut EasyStar mot en ny med förhoppningsvis vassare motor samt en EasyCub enligt ungefär samma koncept.