Hur ser flygets framtid ut?
Hur ser flygets framtid ut?

Hur ser flygets framtid ut?

Flygets största framtidsutmaning är den gröna omställningen. Idag släpper en flygning ut stora mängder växthusgaser och orsakar föroreningar. Flyget är det i särklass smutsigaste färdmedlet. Det är inte för intet som begrepp som ”flygskam” och kampanjer för att klimatkompensera sin flygresa hörs allt mer. Parallellt har flygindustrin genomgått ett stålbad under coronapandemin med uteblivna intäkter och flygplan som fick stå stilla på grund av restriktioner.

Pandemin i kombination med den gröna omställningen målar en dyster bild av flygets framtid. Men trots stora utmaningar går flyget en ljus framtid till mötes. Vi flyger mer än någonsin. Det gör att flygbolag, trots tuffa tider under pandemin, kunnat fortsätta investera i grön teknik för mer hållbara flygningar. Många aktörer forskar på området. Exempelvis vid Lunds universitet finns flera forskningsprogram. Bland annat ett där man satt upp ett särskilt labb för att studera framtidens biobränsleflyg och hur flygmotorer påverkas av nya bränslen. Det är ett spännande projekt som kan lösa flygets största framtidsutmaning.

Coronapandemin och den ekonomiska kris det innebar för många flygbolag har också snabbat på den gröna omställningen. Under pandemin fick många flygbolag ta emot statsstöd, ofta kopplade till villkor och krav på grön omställning. Det är glädjande. Om flyget ska fortsätta blomstra så behöver även vår planet göra det.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *